เอลิเซอร์ Elixer วัสดุเพื่อความสะอาดของการเก็บน้ำ
   
   

เอลิเซอร์วัสดุเพื่อความสะอาดของการเก็บน้ำ

ทำไมต้องมีวัสดุคุณภาพเพื่อการเก็บน้ำ???
ในปัจจุบันตลาดสินค้าถังเก็บน้ำประสบปัญหาการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง (Price
War) ผู้ผลิตหลายรายหันมาใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ เช่น การใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
และวัสดุที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มาผลิตถังเก็บน้ำเป็นเหตุให้สินค้ามีคุณภาพ
ลดลงก่อเกิดปัญหาจากการใช้งานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการใช้งานมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอายุการใช้งานที่ไม่คงทน สีสันรูปแบบไม่สวยงาม และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาด้านความสะอาดปลอดภัยของถังเก็บน้ำ ทำให้มีสารตกค้างปนเปื้อนสู่น้ำ
ที่นำไปอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค

เอลิเซอร์ คืออะไร???
เนื่องจากมีผู้บริโภคหลายรายยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและสับสนเกี่ยวกับเอลิเซอร์

บางรายเข้าใจว่าเอลิเซอร์เป็นยี่ห้อของถังเก็บน้ำ
บางรายก็ไม่ทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว

"เอลิเซอร์ เป็นวัสดุ ที่นำมาใช้ในการผลิตถังเก็บน้ำ"

ซึ่งทำให้สินค้ามีคุณสมบัติพิเศษด้านความสะอาด ปลอดภัยเหมาะสำหรับนำไปผลิตสินค้าเพื่อมช้ในการเก็บน้ำ

คุณสมบัติของเอลิเซอร์

1. บรรจุน้ำดื่มได้มาตรฐาน FDA
วัสดุเอลิเซอร์ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลด้านความปลอดภัยในการบรรจุอาการและน้ำดื่ม จากสถาบัน FDA (USA Food and Drug Administration)
2. เอลิเซอร์ผ่านมาตรฐาน มอก.1379-2551
วัสดุเอลิเซอร์ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้ความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุที่เหมาะสำหรับผลิตสินค้าที่ใช้เพื่อการเก็บน้ำ รวมทั้งเมื่อวัสดุเอลิเซอร์ได้รับการขึ้นรูปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จะได้รับการรับรองคุณภาพด้านความคงทนแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. ไม่เป็นสนิม
เอลิเซอร์เป็นวัสดุพอลีเอทิลีน (Polyethylene) ชนิดพิเศษ ด้วยเนื้อวัสดุที่เป็นพอลิเมอร์จึงทำให้ไม่ทำปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม
4. ทึบแสงไม่เป็นตะไคร่น้ำ
การเลือกใช้สีที่มีคุณสมบัติทึบแสง และการควบคุมการขึ้นรูปถังเก็บน้ำที่มีความหนาตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด จึงทำให้แสงแดดไม่สามารถผ่านเข้ามาในตัวผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ตะไคร่น้ำและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเตของการเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ การระคายเคืองต่อผิวหนังและอันตรายต่อสุขภาพ5. มี UV ป้องกันแสงแดด

วัสดุเอลิเซอร์มีสาร UV Stabilizer ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อแสงแดดและรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต ทำให้สินค้ามีอายุการใช้งานยาวนาน คงทน ไม่กรอบแตกง่ายแม้ต้องวางอยู่กลางแดด
6. สีคอมพาวด์ได้มาตรฐาน
สีจากถังเก็บน้ำที่ไม่ได้คุณภาพอาจหลุดลอกและปนเปื้อนสู่น้ำที่นำไปอุปโภค อาจเกิดการสะสมในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท วัสดุเอลิเซอร์จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการเลือกใช้สีคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน FDA โดยผ่านกระบวนการผสมสีที่เรียกว่า "การคอมพาวด์"(Compounding) ซึ่งแตกต่างจากการผสมสีด้วยวิธีการ Dry Blend ทำให้เนื้อสรวมเป็นส่วนหนึ่งของพอลิเมอร์ ดังนั้นสีของวัสดุเอลิเซอร์จึงมีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค

ผลการทดสอบสีจากชิ้นงานวัสดุเอลิเซอร์เปรียบเทียบกับสีจากชิ้นงานพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพ(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ.2548)สีจากชิ้นงานวัสดุเอลิเซอร์(สีเบจ)

7. มีสีสันหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมที่แตกต่างกันของผู้บริโภคปลายทาง สินค้าจากวัสดุเอลิเซอร์จึงมีสีสันให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีเรียบในกลุ่มเอิร์ทโทนหรือสีเลียนแบบธรรมชาติ เช่น สีลายหินแกรนิต เป็นต้น


เอลิเซอร์มีกี่แบบ
1. Elixir Lite "เรียบหรู ดูสะอาดตา"

วัสดุเอลิเซอร์ ไลท์ จะเป็นกลุ่มสีเรียบสไตล์เอิร์ทโทน ให้ความรู้สึกเรียบง่ายเข้าได้กับทุกมุมของบ้าน

2. Elixir Stone "สวยงามใกล้ชิดธรรมชาติ"
วัสดุเอลิเซอร์ สโตน จะเป็นกลุ่มสีเลียนแบบลานหินธรรมชาติให้ความรู้สึกสบาย กลมกลืนกับธรรมชาติ


3. Elixir Protect "สะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น"

วัสดุเอลิเซอร์ โพรเทค เป็นกลุ่มที่เพิ่มสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (Antimicrobial) ผสมเป็นส่วนหนึ่งของพอลิเมอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ

ข้อควรระวัง !!!
เนื่องจากในปัจจุบันวัสดุ "เอลิเซอร์" ได้รับความนิยมอย่างวัสดุแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีวัสดุเลียนแบบออกมาตีตลาดโดยวัสดุดังกล่าวอาจไม่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพด้านความสะอาดปลอดภัย แต่มีสีสันที่คล้ายคลึงกับวัสดุเอลิเซอร์ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อถังเก็บน้ำ โดยมองหาถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุเอลิเซอร์ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล

ขอบคุณที่มาของข้อมูล Homemart

 
 
โปรโมชั่นทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
 
หน้าที่ FirstPrevious1 2 
 
   
       
Copyright © 2010 • Thepvarin All Right Reversed                                                                                                                        website : thepvarin.com