ข่าวสาร-บทความ

ข่าวสาร-บทความ

9 รายการ
คู่มือการติดตั้ง ถังเก็บน้ำ P.P. SmartTank มีแท่นวางปั๊มน้ำเพื่อช่วยในการเก็บเสียง ป้องกันแดดและฝน รวมทั้งป้องกันน้ำท่วมปั๊มได้
วิธีติดตั้งปั๊มน้ำมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตำแหน่งติดตั้ง ปั๊มน้ำ โดยเลือกในตำแหน่งที่ใกล้กับประตูน้ำเพราะหากเกิดปั๊มทำงานผิดปกติให้ปิดประตูน้ำได้ทันที
การทำงานของ ถังดักไขมัน มีหลักการง่ายๆ คือ การใช้วิธีแทนที่ของน้ำ คือ น้ำที่อยู่ในถัง จะถูกแทนที่จากน้ำที่ทยอยไลเข้าไปและต้อง ให้น้ำในถังมีเวลาพอที่แยกไขมันกับน้ำดี ออกจากกัน จึงจำเป็นต้องมีแผงกั้นตรงกลาง ระหว่างถังเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่าน เข้ามา ไม่ให้กระทบกับการแยกตัวของน้ำ กับไขมันให้มากที่สุด ดังนั้น ถังดักไขมัน ยิ่ง ใหญ่ ยิ่งมีประสิทธิภาพมาก
การติดตั้ง แท้งค์น้ำ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียด เพื่อให้ใช้งานได้ยืนยาว สะดวกในการติดตั้งและประหยัดค่าใช้ ควรจะติดตั้งบริเวณใด
น้ำและสิ่งปฏิกูลจะไหลจากท่อมายัง ถังบำบัดน้ำเสียได้ดี จะต้องมีความลาดเอียงของท่อไม่น้อยกว่า 1 : 100 (1 ซม. ต่อความยาวท่อ 1 เมตร)
ปริมาตรบำบัดหมายถึงอะไร ปริมาตรการบำบัด คือ ปริมาตรที่ ถังบำบัดน้ำเสีย สามารถบรรจุน้ำเสียไว้ได้ ซึ่ง ก็คือปริมาตร ที่วัดกันที่ระดับท้องท่อน้ำออกนั่นเอง ดังนั้นเวลาจะเลือกรุ่น ก็ควรเปรียบเทียบกันที่ระดับท้องท่อเป็นสำคัญ การเปรียบกันแค่เพียงชื่อรุ่น หรือปริมาตรระดับปากถังอาจทำให้ท่านได้ถังบำบัดที่มีขนาดไม่ตรงตามที่ท่าน ต้องการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถัง เก็บน้ำพลาสติก ใหม่ โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก. 1379-2539 ได้ถูกยกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551 และได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังเก็บน้ำพลาสติก มาตรฐานเลขที่ มอก. 1379-2551
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์